Now showing items 1-1 of 1

  • Vnější dopady přírodních a technogenních vlivů na objekty jaderné energetiky 

   Author: Tereza Jakubů; Supervisor: Kravcov Alexander; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   V této diplomové práci se autor zabývá vnějšími dopady přírodních a technogenních vlivů na objekty jaderné energetiky. V první části jsou popisovány různé vlivy z pohledů různých právních předpisů zemí, k nimž náleží. ...