Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika využití dešťových vod s návrhem možného využití 

   Author: Radek Trantýr; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Podlahová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá nakládáním s dešťovou vodou. Úvodem jsou definovány legislativní požadavky na nakládání s dešťovou vodou, dále je stručně analyzována změna klimatu. V práci jsem se také soustředil na přírodní ...