Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava a řízení realizace staveb v prostředí MS Project 

   Author: Mikhail Zheleznikov; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím programu MS Project při přípravě a realizaci stavby. Autor rozebírá existující programy pro plánování stavby a porovnává, jaké výhody a nevýhody oproti nim má MS Project. Cílem je ...
  • Rekonstrukce kláštera v Plasích 

   Author: Daria Zhuikova; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Martínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením kláštera v Plasích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby včetně ...