Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení demoliční fáze projektu ČZU FTZ 

   Author: Štěpán Kandl; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení tří variant demoliční fáze projektu ČZU FTZ z pohledu technologického, ekonomického a ekologického. Výsledkem práce je zhodnocení nejvhodnější varianty z výše zmíněných.