Now showing items 1-1 of 1

  • Využití deponovaných VEP jako příměs do betonu 

   Author: Kristýna Sokolová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Práce se zabývá problematikou VEP, které jsou deponovány na složištích elektrárny Mělník a elektrárny Tušimice. Na obou složištích byly provedeny jádrové vrty a odebírány vzorky z každého hloubkového metru. Na vzorcích ...