Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika technologie pro robotickou výstavbu kleneb 

   Author: Pokorová Radka; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Richtr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Práce specifikuje zařízení staveniště pro výstavbu kleneb za použití robotické technologie. V práci jsou popsány technologie zdění kleneb z ruky a robotické zdící technologie. Cíle práce jsou specifikování zařízení staveniště, ...