Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum a návrh sanace vlhkého zdiva historické budovy v Klatovech 

   Author: Šillarová Michaela; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Majer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá průzkumem variant sanačních opatření vlhkého obvodového zdiva. Způsoby provedení těchto opatření jsou popsány v teoretické části. V rámci praktické části je proveden průzkum poruch vybraného ...