Now showing items 1-1 of 1

  • Využití 3D modelu budovy k řízení BOZP během výstavby administrativního projektu 

   Author: Petrová Anna; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Marhold Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce zkoumá možnosti využití systémů BIM v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na reálném projektu. Vychází z přehledu české legislativy týkající se bezpečnosti ochrany zdraví při práci, zejména ...