Now showing items 1-1 of 1

  • Fyzikálně – mechanické vlastnosti materiálu na bázi sulfátovápenatého popílku 

   Author: Krása Matouš; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce je věnovaná fyzikálně-mechanickým vlastnostem betonů, u kterých je jako pojivo použit popílek. V úvodu jsou popsány objemové změny betonu, konkrétně různé druhy smrštění. Dále je teoretická část věnována ...