Now showing items 1-1 of 1

  • Technologické porovnání variant multifunkčního objektu v přípravné fázi projektu areálu Stone Ranch 

   Author: Fait Tomáš; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Krupa Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce řeší konstrukční návrh multifunkčního objektu ve třech různých variantách, dispoziční řešení a následně jeho časové a finanční porovnání v přípravné fázi projektu. Jsou zde řešeny tyto hlavní oddíly: návrh ...