Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh opatření BOZ na výstavbu bytového domu "Na Radosti" Praha 5 - Zličín, Objekt E 

   Author: Matyska Vojtěch; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Svobodová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Uvedená diplomová práce se zabývá bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výstavbě bytového domu. Autor se v první části diplomové práce zabývá analýzou právních předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví ...