Now showing items 1-1 of 1

  • Varianty přístupů k sanaci spodní stavby mostů 

   Author: Michaela Baborová; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Kašparová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Hlavním cílem této práce bylo porovnat různé varianty přístupu k pilířům Barrandovského mostu, na nichž probíhala kompletní sanace na základě provedené diagnostiky. Sanovány byly všechny pilíře v celé své délce, přičemž ...