Now showing items 1-1 of 1

  • Systém řízení údržby pozemních komunikací 

   Author: Ondřej Semilský; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Pucholtová Laura
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku údržby dopravní infrastruktury za použití zásad facility managementu. Jedná se o syntézou dvou oborů, které dosud nebyly příliš provázány. Práce obsahuje zpřehlednění problematiky, ...