Now showing items 1-1 of 1

  • Náhrada vstupních materiálů pro výrobu sulfátovápenatého pojiva 

   Author: Jaroslav Charbuský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá syntézou sulfátovápenatých pojiv z vedlejších energetických produktů fluidního spalování. Jedná se o fluidní popely a popílky z elektrárny Ledvice. Z těchto vzorků bylo syntetizováno takzvané ...