Now showing items 1-2 of 2

  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R v podmínkách resortu ČÚZK 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Dne 15. května 2007 stoupila v platnost evropská směrnice INSPIRE. Směrnice INSPIRE a její přijetí představuje klíčový moment pro budoucnost tvorby infrastruktury prostorových informací v Evropské Unii. Směrnice INSPIRE ...
  • Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum 

   Author: Přidal Petr; Supervisor: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Disertační práce se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti obohacení metadat, geografického hledání, online zpřístupnění a především kolaborativního georeferencování naskenovaných starých map ve webovém prohlížeči. Hlavními ...