Now showing items 1-4 of 4

  • Potential of energy-saving applying phase change materials in civil engineering 

   Author: Bonfert Paul; Supervisor: Křístek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
   It is to be introduced by the application of microencapsulated paraffin's as a PCM technically feasibly additional memory mass in the structural fabric of a building or from parts of the building - also afterwards-. A ...
  • Seismic resistance of a hybrid shearwall system 

   Author: Wirth Ulrich; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   As part of an experimental research program on the seismic behavior of a new hybrid shearwall building system, with composite concrete-filled steel tubular edge members and typical reinforced concrete (RC) wall panel, ...
  • Structural optimization applying neural networks 

   Author: Müller Jacob; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   Structures are designed to fulfill requirements established in numerous design codes or standards. After the design and construction phase is completed, only a few - sophisticated or important structures, such as bridges ...
  • Výpočtová analýza mostních konstrukcí při nehodových událostech 

   Author: Sochorová Eva; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Disertační práce je zaměřena na extrémní zatížení mostních konstrukcí, především na účinek výbuchu. V úvodní části je popsán současný stav vědy a výzkumu a jsou zde kromě popisu numerických metod řešení rychlých dynamických ...