Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza ražby metodou drill ad blat 

   Author: Vrbata Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-20)
   Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na ...
  • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

   Author: Caravanas Aristotelis; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
   Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
  • Numerické modelování kotevního systému - ověření významu kotevního systému mělce uloženého výrubu 

   Author: Chamra Petr; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-17)
   Hlavním cílem disertační práce "Numerické modelování kotevního systému - Ověření významu kotevního systému v případě mělce uloženého výrubu" je porovnání základních metod modelování kotevního systému a vyhodnocení jeho ...