Now showing items 1-8 of 8

  • Analýza seismických účinků trhacích prací v zástavbě 

   Author: Augusta Jaromír; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-09)
   Tématem dizertační práce je zpřesnění závislostí přenosu seismických účinků naměřených při realizaci trhacích prací s důrazem na vzdálenosti do 30 m od místa odstřelu. Předkládaná práce ve své všeobecné - teoretické - části ...
  • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

   Author: Caravanas Aristotelis; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
   Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
  • Comparative static analysis of tunnelling methods NATM and ADECO-RS 

   Author: Černá Vydrová Linda; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   New Austrian Tunnelling Method (NATM) has been used almost exlusively in the Czech Republic in the last three decades. This method has many supporters, whose resistance to new methods and approaches prevents the integration ...
  • Numerické modelování kotevního systému - ověření významu kotevního systému mělce uloženého výrubu 

   Author: Chamra Petr; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-17)
   Hlavním cílem disertační práce "Numerické modelování kotevního systému - Ověření významu kotevního systému v případě mělce uloženého výrubu" je porovnání základních metod modelování kotevního systému a vyhodnocení jeho ...
  • Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty 

   Author: Jan Faltýnek; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách ...
  • Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím 

   Author: Makásek Petr; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice používají třídy NRTM odvozené ...
  • Stanovení pórových tlaků kolemvýrubu s využitím skemptonových koeficientů 

   Author: Rott Josef; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   V současném tunelovém stavitelství se nejen v České republice používá pro predikci chování stavby a statický návrh konstrukčních prvků matematické modelování. Je to obecně výrazný posun kupředu - použití numerických kódů ...
  • Využití drátkobetonu do tybinků tunelového ostění 

   Author: Kanan Mohamed; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce řeší možnost využití vláknobetonu do segmentového ostění tunelů z hlediska technologie drátkobetonu a testování segmentů. Tato práce podává kompletní teoretický základ k pochopení problematiky drátkobetonu. V práci ...