Show simple item record

The interaction of charged particles with the electromagnetic wave complex propagating in plasma in the Earth's magnetic field

dc.contributor.advisorBřeň David
dc.contributor.authorZemanová Hana
dc.date.accessioned2014-06-27T12:03:37Z
dc.date.available2014-06-27T12:03:37Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.date.submitted2014-06-27 13:03:27.0
dc.identifierKOS-521250407305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/24146
dc.description.abstractVe svém výzkumu se věnuji nerelativistickému pohybu elektronu v bouřkovém oblaku spolu se třecím členem reprezentovaným Chandrasekharovou funkcí. Dále jsem přidala člen popisující interakci daného elektronu s elektromagnetickou R vlnou. R vlna je pravotočivá stejně jako elektron pohybující se v magnetickém poli, proto lze předpokládat, že tyto dva jevy budou interagovat. Z předchozích prací vím, že elektron v elektrickém poli bude urychlován na relativistické rychlosti, proto nyní používám relativistické rovnice. Jako pohybovou rovnici pro uvažovaný elektron jsem zvolila relativistickou Lorentzovu pohybovou rovnici s přidanou Chandrasekharovou funkcí reprezentující Coulombovské srážky. Nejdůležitější částí mé diplomové práce je numerické řešení této rovnice.
dc.description.abstractIn my research, I am concerned by unrelativistic motion of an electron in a storm cloud, which is represented by homogenous electric field, along with an element of friction, in this case, Chandrasekhar function. Next, I introduced into the equation of motion an element describing interaction between given electron and electromagnetic R-wave. The R wave is right-handed, just like moving electron in magnetic field, so the assumption can be made that these two phenomena strongly interact. From previous works I know that the electron in electric field will be accelerated to relativistic velocities, so I now use a relativistic approach. As motion equation for the given electron I chose relativistic Lorentz equation, along with Chandrasekhar function representing Coulomb scattering. The most important part of my diploma thesis is the numeric solution of this equation.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectblesk, bouřka, urychlování elektronů, R vlna, speciální relativitacze
dc.titleInterakce nabitých částic s komplexem elektromagnetických vln šířících se plazmatem v magnetickém poli Země
dc.titleThe interaction of charged particles with the electromagnetic wave complex propagating in plasma in the Earth's magnetic fieldeng
dc.typediplomová prácecze
dc.date.updated2014-06-27T12:03:37Z
dc.date.accepted2014-06-03 00:00:00.0
dc.contributor.refereeNovák Rudolf
dc.description.departmentkatedra fyzikycze
theses.degree.nameIng.cze
theses.degree.disciplineMatematická fyzikacze
theses.degree.grantorFakulta jaderná a fyzikálně inženýrskácze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record