Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza připravenosti hromadné radiokomunikační sítě IZS při dlouhodobém výpadku elektrické energie ve Střeodčeském kraji 

   Author: Kamila Michalíková; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Šnajder Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je analýza připravenosti hromadné radiokomunikační sítě IZS při výpadku elektrické energie. Jedná se o neveřejný radiokomunikační systém, který je určen nejen pro spojení mezi zasahujícími členy ...
  • Komunikační strategie a spolupráce tiskových mluvčích IZS a orgánů krizového řízení s médii 

   Author: Adam Argaláč; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem diplomové práce je analýza procesu komunikace a spolupráce tiskových mluvčích složek IZS s médii. Hlavním výstupem je analýza a zhodnocení komunikačních strategií v předkrizovém, krizovém a postkrizovém období. ...
  • Specifika činnosti Policie ČR v době nouzového stavu 

   Author: Lucie Švestková; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vilím Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice činností Policie ČR vykonávaných v době vyhlášení nouzového stavu. Konkrétně je zaměřena na popis činností základních útvarů Policie ČR v běžném i mimořádném režimu, včetně ...