Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv sucha na šíření lesních požárů 

   Author: Martin Kebrle; Supervisor: Kos Vojtěch; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum souvislostí mezi suchem a množstvím lesních požárů vznikajících na území České republiky. Úvodní část práce pojednává obecně o klimatu a klimatických změnách, či faktorech, které tyto ...