Now showing items 1-1 of 1

  • Kompetencie zdravotníckeho záchranára a ich dodržovanie v praxi 

   Author: Forišeková Diana; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Brizgalová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalárska práca sa zaoberá kompetenciami zdravotníckych záchranárov a ich dodržiavaním v praxi. Naším cieľom bolo zistiť ako dobre zdravotnícky záchranári poznajú svoje kompetencie. Teoretická časť sa zaoberá vysvetlením ...