Now showing items 1-1 of 1

  • Zátěž a stres v povolání radiologického asistenta 

   Author: Řeháková Kateřina; Supervisor: Jira František; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Problematika stresu a pracovní zátěže je ve zdravotnictví často vyskytujícím se problémem. Tato bakalářská práce se zabývá zátěží a stresem v povolání radiologického asistenta. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...