Now showing items 1-1 of 1

  • Terapie jizev 

   Author: Mothejlová Karla; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem této bakalářské práce je terapie jizev a porovnání dvou různých terapeutických přístupů. Výsledky jsou zpracovány na základě kazuistik dvou pětičlenných skupin pacientů. Skupina první je léčena pomocí tlakové ...