Now showing items 1-6 of 6

  • Kompetencie zdravotníckeho záchranára a ich dodržovanie v praxi 

   Author: Forišeková Diana; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Brizgalová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalárska práca sa zaoberá kompetenciami zdravotníckych záchranárov a ich dodržiavaním v praxi. Naším cieľom bolo zistiť ako dobre zdravotnícky záchranári poznajú svoje kompetencie. Teoretická časť sa zaoberá vysvetlením ...
  • Paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře 

   Author: Nášel Pavel; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Jandová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou paliativní péče z pohledu zdravotnického záchranáře, především tedy hledáním spojitosti mezi paliativní péči a urgentní medicínou poskytovanou zdravotnickými záchranáři. ...
  • Sepse v intenzivní medicíně 

   Author: Kamarád Martin; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Nadrchalová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou sepse v intenzivní medicíně. Jejím cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s možnými následky sepse, která může být komplikovaná multiorgánovým selháním, které je právě v ...
  • Stres a jeho dopad na pracovníky v přednemocniční neodkladné péči 

   Author: Ďurďa Vít; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vňuková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce pojednává o stresu, práci s ním a používání postupů k jeho eliminaci. Poté se zabývá dalšími poruchami, které samotný stres může způsobovat. Činnost všech pracovníků v přednemocniční neodkladné péči se ...
  • Znalost KPR u praktických lékařů 

   Author: Panning Štěpán; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Marko Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá znalostí kardiopulmonální resuscitace u praktických lékařů. Cílem práce je posoudit, v jaké míře jsou praktiční lékaři schopní poskytnou adekvátní základní, popřípadě rozšířenou neodkladnou ...
  • Znalost první pomoci u učitelů základní školy 

   Author: Filip Martin; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Majstr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou znalosti postupů laické první pomoci u pedagogů základních škol. Cílem této práce je zjistit úroveň proškolenosti pedagogů v oblasti laické první pomoci. Teoretická část se obecně ...