Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza bezpečnostních opatření společnosti Letiště Praha, a.s. na vybrané bezpečnostní hrozby současnosti 

   Author: Hanzlík Antonín; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Truhlář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá definicí bezpečnostních hrozeb na základě analýzy několika událostí a zhodnocení trendů v bezpečnostních hrozbách na konci dvacátého a začátku dvacátého prvního století v letecké dopravě. ...
  • Analýza nepravdivých oznámení trestného činu loupeže 

   Author: Prchal Jakub; Supervisor: Šovar Jiří; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat jednotlivé prvky smyšleného oznámení trestných činů loupeží. K vypracování byla zvolena metoda komparace jednotlivých smyšlených prvků těchto oznámení. V teoretické části byl popsán ...
  • Aspekty psychické zátěže při mimořádných událostech u členů pomáhajících profesí 

   Author: Mašková Martina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Drogy a drogová problematika v hlavním městě Praze 

   Author: Vejražková Veronika; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Vykopalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Obsahem bakalářské práce je drogová problematika v hlavním městě Praze u skupiny adolescentů. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů v oblasti drogové problematiky, rozdělením drog, uvedením nejčastěji zneužívaných ...
  • Drogy a trestná činnost v hlavním městě Praze 

   Author: Bernardová Denisa; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Rejha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Institut domácího násilí a jeho význam z hlediska policejní praxe 

   Author: Míčka Daniel; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku institutu domácího násilí a jeho významu z hlediska policejní praxe. V teoretické části je charakterizováno samotné domácí násilí, identifikace ohrožených a násilných osob, ...
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po zlomenině patní kosti 

   Author: Horká Lucie; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po zlomenině patní kosti 

   Author: Horká Lucie; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta po luxaci ramenního kloubu 

   Author: Šulcová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnost zvýšení efektivity výuky ochrany obyvatelstva na základních a středních školách 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posttraumatická stresová porucha u členů pomáhajících profesí 

   Author: Minaříková Martina; Supervisor: Biedermannová Eva; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Problematika davu v krizovém řízení 

   Author: Lehovec Matěj; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Psychologické aspekty práce příslušníka PČR 

   Author: Vajc Tomáš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Vykopalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je věnována psychologickým aspektům příslušníků Policie ČR. Konkrétně je práce zaměřena na přítomnost stresu, frustrace, demotivace v pracovním životě policistů, které mohou vést až k rozvoji syndromu ...
  • Stresové situace a poskytování posttraumatické intervenční péče členům hasičského záchranného sboru 

   Author: Taubrová Jaroslava Emma; Supervisor: Biedermannová Eva; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ucelená rehabilitace u osob s psychosomatickým postižením 

   Author: Burdová Kateřina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)