Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv sportovního lezení na hluboký stabilizační systém u dětí mladšího školního věku 

   Author: Pelikánová Gabriela; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem sportovního lezení na hluboký stabilizační systém (dále HSS) dětí mladšího školního věku. Práce popisuje čtyřměsíční trénink osmi probandů, pravidelně navštěvující kurzy lezení pro děti a ...