Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza a komparace znalostí žáků 9. tříd základních škol s výukou předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí 

   Author: Čermáková Lucie; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Pána Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu znalostí žáků 9. tříd základních škol o problematice Ochrana člověka za mimořádných událostí. V současném stavu je zhodnocen dosavadní průběh výchovy a vzdělávání a uveden jeho další ...
  • Branné dny pro základní školy 

   Author: Vajsarová Zuzana; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Pána Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá tématem Branných dnů na základních školách. Cílem bakalářské práce je porovnat vědomosti žáků na prvním a druhém stupni základní školy před a po absolvování ,,Branných dnů" na základně testového ...
  • Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a dalších souvisejících činnostech de lege ferenda 

   Author: Kysela Rudolf; Supervisor: Maternová Ivana; Opponent: Pána Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popsat obsah a rozsah možných činností obecní policie, jako ostatní složky IZS nad současný zákonný rámec při některých mimořádných událostech při společném zásahu IZS a analýza případného zahrnutí ...