Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza preventivně výchovné činnosti a příprava žáků základních škol na mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice 

   Author: Saran Josef; Supervisor: Švanda Karel; Opponent: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou preventivně výchovnou činností a přípravou žáků základních škol na mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice. Důvodem výběru tématu byl autorův zájem o tuto problematiku, ...
  • Analýza připravenosti příslušníků Městské policie hl. m. Prahy na kontakt s mentálně postiženými občany 

   Author: Barešová Kateřina; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Kohoutová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Předmětem bakalářské práce je především analýza stavu připravenosti příslušníků Městské policie hlavního města Prahy, zaměstnanců centrálního operačního střediska, strážníků a pracovníků oddělení prevence, na kontakt s ...
  • Branné dny pro základní školy 

   Author: Vajsarová Zuzana; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Pána Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá tématem Branných dnů na základních školách. Cílem bakalářské práce je porovnat vědomosti žáků na prvním a druhém stupni základní školy před a po absolvování ,,Branných dnů" na základně testového ...
  • Problematika zařazení tématu OČMU do výuky na základních školách z pohledu pedagogických pracovníků 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem dřívější branné výchovy a aktuálním začleněním tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů základních škol. Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální ...
  • Rizika poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči 

   Author: Dokoupilová Lucie; Supervisor: Donevová Monika; Opponent: Nechlebová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá možnými riziky vzniklými při poskytování první pomoci dětem vyžadujícím zvláštní péči. Jedná se o problematiku, která je v současné době velmi opomíjena a zdravotničtí záchranáři neznají správné ...