Now showing items 1-3 of 3

  • Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS 

   Author: Krejčí Matěj; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Pytel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Cílem práce je návrh řešení pro zpracovaní vektorových dat velkého objemu z prostředí GRASS GIS a~jeho implementace. V práci jsou popsány principy systému Hadoop a~jeho komponent. Dále text navazuje rešerší nastrojů, které ...
  • Využití konceptu BIG data v oblasti Geodézie a Kartografie 

   Author: Martin Vajner; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem diplomové práce je analýza využití nástrojů pro zpracování Big data v oblasti geodézie a kartografie. Práce je zaměřena na využití analytického nástroje Apache Spark (sparc.apache.org) používaného spolu s programovacím ...
  • Využití strojového učení v oblasti geodézie a kartografie 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Pytel Jan; Opponent: Doubrava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se věnuje tématu strojového učení a jeho možného využití do jiných oblastí jako je geodézie. V první části práce je rozebrána stručná a základní teorie a v části druhé je pak část praktická zaobírající se ...