Now showing items 1-1 of 1

  • Mask R-CNN v prostředí GRASS GIS 

   Author: Pešek Ondřej; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Lennert Moritz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem diplomové práce je návrh softwarových nástrojů umožňujících uživateli využití Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) v prostředí GRASS GIS. Tyto nástroje zprostředkovávají možnost učit svůj ...