Now showing items 1-1 of 1

  • Geodetické práce v přípravné části komplexních pozemkových úprav 

   Author: Nejmanová Tereza; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce popisuje zpracování přípravné části pozemkových úprav v katastrálním území Příkrý. Přípravná část pozemkových úprav zahrnuje vektorizaci katastrální mapy spolu s mapou dřívější evidence jako je mapa bývalého ...