Now showing items 1-1 of 1

  • Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS 

   Author: Krejčí Matěj; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Pytel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Cílem práce je návrh řešení pro zpracovaní vektorových dat velkého objemu z prostředí GRASS GIS a~jeho implementace. V práci jsou popsány principy systému Hadoop a~jeho komponent. Dále text navazuje rešerší nastrojů, které ...