Now showing items 1-1 of 1

  • Georadarový průzkum vybraných lokalit na Říčansku 

   Author: Kopecký Pavel; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Kněz Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Diplomová práce se zabývá využitím georadaru ve spojitosti s metodami klasické geodézie v oblasti archeologie a dokumentace památek. Geofyzikální průzkum proběhl na dvou vybraných lokalitách. Data byla georeferencována do ...