Now showing items 1-3 of 3

  • Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

   Author: Jákl Martin; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním fotogrammetrické dokumentace vybrané části budovy Domů U Sixtů ve Starém Městě (Praha 1). Tato měřická dokumentace je vytvářena pro potřeby Státního památkového ústavu. Popisuje zvolený ...
  • Tvorba fotoplánu rozvinutím - možnosti zpracování 

   Author: Půbal Miloslav; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mezi cíle této diplomové práce patří průzkum současné situace na trhu zabývající se technologií tvorby fotoplánu rozvinutím a získání vhodných nástrojů (softwarů) do následného testování. V rámci seznámení se s danými ...
  • Vizualizace archivních mapových a obrazových materiálů k vybraným zámeckým objektům schwarzenberského panství 

   Author: Kučera Miroslav; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Cílem práce je shromáždění mapové a plánové dokumentace zámků Třeboň, Český Krumlov, Kratochvíle a Hluboká nad Vltavou a jimi spravovaných panství. Práce se zaměřuje na období 19. a první polovinu 20. století, kdy zámky ...