• Geodeticko-geofyzikální průzkum lokality Skorkov 

      Autor: Dlesk Adam; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Cílem této diplomové práce je představit geofyzikální metody využívané v archeologii v kombinaci s geodetickými metodami. První část se zabývá představením těchto metod, jejich principem, výhodami a nevýhodami. Druhá část ...