Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIS 

   Author: Cimburová Žofie; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Burian Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro automatickou klasifikaci městské zástavby v GIS. Klasifikace vychází z morfologických atributů budov a bloků a jsou pro ni použity metody strojového učení - analýza hlavních ...