• Struktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIS 

      Autor: Cimburová Žofie; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Burian Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro automatickou klasifikaci městské zástavby v GIS. Klasifikace vychází z morfologických atributů budov a bloků a jsou pro ni použity metody strojového učení - analýza hlavních ...