Now showing items 1-1 of 1

  • Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách 

   Author: Bucek Lubomír; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie ...