Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuce a kontrola kvality GNSS dat v rámci národní a evropské výzkumné infrastruktury 

   Author: Bezděka Petr; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou distribuce a kontroly kvality GNSS dat v rámci nově vznikajících národních a evropských infrastruktur. Čtenář je seznámen s obecným významem výzkumných infrastruktur a je mu blíže ...