Now showing items 1-6 of 6

  • Geodetické práce v přípravné části komplexních pozemkových úprav 

   Author: Nejmanová Tereza; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Jusková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce popisuje zpracování přípravné části pozemkových úprav v katastrálním území Příkrý. Přípravná část pozemkových úprav zahrnuje vektorizaci katastrální mapy spolu s mapou dřívější evidence jako je mapa bývalého ...
  • Příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů 

   Author: Zajícová Jana; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Zimmermann Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V této práci jde o získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. Podklady se mohou získat několika způsoby. V této práci budou popsány dva způsoby získání dat. Prvním způsobem je prostřednictvím webové služby pro ...
  • Revize údajů katastru nemovitostí 

   Author: Kristýna Ledecká; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku revizí údajů katastru nemovitostí. Zpočátku práce je pro snazší pochopení problematiky uvedeno stručné shrnutí pozemkových evidencí, od historických po současné. Aktuální ...
  • Tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu pro Pozemkové úpravy 

   Author: Jasenovská Olga; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavní náplní této diplomové práce je tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu v terénu pro provádění komplexních pozemkových úprav. Pro tvorbu je nezbytné zvolit vhodný software. Zhodnotit, zda funkce pro tvorbu mapy ...
  • Využití služeb WMS a WFS pro zeměměřické činnosti 

   Author: Mocová Michaela; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá službami označovanými zkratkami WMS a WFS a zaměřením se na jejich využití pro zeměměřické činnosti. Dále zvolením vhodných příkladů, kde lze služby využít a jejich popisem z pohledu uživatele. ...
  • Zpracování geometrického plánu 

   Author: Mihalovičová Anna; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá zpracováním podkladů pro výuku v terénu z katastru nemovitostí. Práce je rozdělena do tří částí. První část seznamuje čtenáře se šesti programy, které řeší problematiku geometrických plánů. Druhá část ...