• Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS 

      Autor: Bambula Štěpán; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Müller Arnošt
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Diplomová práce rozšiřuje stávající projekt laboratoře OSGeoREL ČVUT v Praze, který je zaměřen na práci s katastrálními daty poskytovanými ve výměnném formátu VFK v prostředí open source nástroje QGIS. Práce tento projekt, ...