• Rekonstrukční mapa šlechtických panství v Čechách a na Moravě 

      Autor: Antlová Jana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
      Diplomová práce je zaměřena na prostorovou rekonstrukci šlechtických panství na území Čech, Moravy a Slezska. K tomu používá techniky a prostředků geografických informačních systémů - GIS. K vyhotovení je zapotřebí jako ...