• Distribuce a kontrola kvality GNSS dat v rámci národní a evropské výzkumné infrastruktury 

   Autor: Bezděka Petr; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou distribuce a kontroly kvality GNSS dat v rámci nově vznikajících národních a evropských infrastruktur. Čtenář je seznámen s obecným významem výzkumných infrastruktur a je mu blíže ...
  • Předzpracování a analýza dat pro vyrovnání v systému GNU Gama 

   Autor: Hladík Dominik; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením grafického uživatelského rozhraní projektu GNU Gama. Pro tento projekt byly vytvořeny tři pluginy, které se zabývají analýzou délek a trojúhelníkových uzávěrů před vyrovnáním ...