Now showing items 1-1 of 1

  • Posun letecky měřených bodů po trajektorii v prostředí QGIS 

   Author: Pešek Ondřej; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Ohera Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje umožňujícího posun letecky měřených bodů po trajektorii. Takový nástroj je třeba z toho důvodu, že přístroj při leteckých měřeních zapisuje souřadnice s určitým zpožděním. ...