Now showing items 1-1 of 1

  • Zásuvný modul QGIS pro výpočet erozního smyvu na orné půdě 

   Author: Novotný Radek; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje pro výpočet a prezentaci erozního smyvu na orné půdě, který je podkladem pro agrotechnická a organizační opatření při projektování komplexních pozemkových úprav, případně ...