• Komparativní studie systémů cyklistické dopravy v El Pasu a Praze 

      Autor: Hernandez Rodriguez Jose Carlos; Vedoucí práce: Cheu Ruey (Kelvin); Oponent práce: Vařacha Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
      Dopravní infrastruktura je klíčovou komponentou pro bezpečnost cyklistické dopravy. Každým rokem dochází ke stovkám nehod cyklistů způsobených absencí či špatně navrženou infrastrukturou. Kvalitní a bezpečná infrastruktura ...