Now showing items 1-1 of 1

  • Maximalizace efektu rekuperačního brzdění 

   Author: Lednický Denis; Supervisor: Opava Jaroslav; Opponent: Šimek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci z roku 2010 viz [ 1 ], která se zabývala rekuperačním spádovým brzděním. Rozšiřuje analýzu o možnost využití rekuperačního brzdění zastavovacího na elektrizovaných ...