Novinky

Master Theses - 16116

Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-11 z 11

  • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

   Autor: Pavel Kolář; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
  • Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče 

   Autor: Robin Medgyesy; Vedoucí práce: Orlický Adam; Oponent práce: Piksa Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno ...
  • Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent 

   Autor: Ondřej Paprčka; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický ...
  • Studie bezpečnosti cyklistů 

   Autor: Michal Rubač; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
  • Aplikace metod kvality při vývoji modifikací asistenčních systémů řidiče 

   Autor: Toman Přemysl; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se věnuje asistenčním systémům řidiče a metodám kvality užívaným ve fázi vývoje výrobku. Cílem práce je posouzení asistenčních systémů pomocí aplikace metod kvality a to z pohledu vlivu na dopravní bezpečnost, ...
  • Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty 

   Autor: Šlapák Michal; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem mé diplomové práce na téma "Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty" je především vytvoření dokovací stanice pro uložení elektrokola včetně nabíjení. Vytvoření zámku, který ...
  • Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů 

   Autor: Jáneš Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu a testování systému bikesharing pro dopravu studentů mezi budovami FD ČVUT. Především na systém zapůjčování kol a jejich zabezpečení. V další části se práce věnuje potřebám ...
  • Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu 

   Autor: Zuda Dominik; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Záměrem diplomové práce "Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu" je posoudit, zda styl hudby, poslouchaný v průběhu jízdy, má vliv na styl jízdy řidiče a tím také na bezpečnost samotné jízdy. V úvodní kapitole ...
  • Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu 

   Autor: Alexeeva Elena; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu" je analýza jednotlivých módů grafického uživatelského rozhraní systému iHVAC pomocí metod kvality používaných ve fázi ...
  • Map matching a route tracking v závislosti na kvalitě GPS dat 

   Autor: Houda Prokop; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Svatoň Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
   Satelitní navigační měření nejsou nikdy dokonale bezchybná. Kvůli několika typům chyb, které ovlivňují přenos signálu otevřeným prostorem i urbanizovanou krajinou každé jednotlivé měření obsahuje určitou míru nejistoty. ...
  • Analýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače 

   Autor: Diblík Lukáš; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti ...