Now showing items 1-17 of 17

  • Analýza přesnosti vybraných způsobů určení odhadu polohy GPS přijímače 

   Author: Diblík Lukáš; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tématem této diplomové práce je analýza matematických metod, které slouží ke stanovení odhadu polohy a času pohybujícího se GPS přijímače. Práce je zaměřena především na kom-paraci těchto algoritmů z hlediska přesnosti ...
  • Aplikace metod kvality při vývoji modifikací asistenčních systémů řidiče 

   Author: Toman Přemysl; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se věnuje asistenčním systémům řidiče a metodám kvality užívaným ve fázi vývoje výrobku. Cílem práce je posouzení asistenčních systémů pomocí aplikace metod kvality a to z pohledu vlivu na dopravní bezpečnost, ...
  • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

   Author: Pavel Kolář; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
  • Map matching a route tracking v závislosti na kvalitě GPS dat 

   Author: Houda Prokop; Supervisor: Sliacky Milan; Opponent: Svatoň Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-24)
   Satelitní navigační měření nejsou nikdy dokonale bezchybná. Kvůli několika typům chyb, které ovlivňují přenos signálu otevřeným prostorem i urbanizovanou krajinou každé jednotlivé měření obsahuje určitou míru nejistoty. ...
  • Modelování ITS systémů na bázi agentů ve vozidlových simulátorech 

   Author: Jan Macek; Supervisor: Rozhdestvenskiy Dmitry; Opponent: Fulem Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Využití inteligentních dopravních systémů (ITS) je stále důležitější pro řízení dopravních sítí a zlepšování bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti v dopravě. Tato práce si klade za cíl pokročit ve vývoji ITS prostřednictvím ...
  • Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty 

   Author: Šlapák Michal; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem mé diplomové práce na téma "Navržení a realizace systému pro provozování bikesharingu mezi budovami fakulty" je především vytvoření dokovací stanice pro uložení elektrokola včetně nabíjení. Vytvoření zámku, který ...
  • Pasivní bezpečnost autonomních vozidel 

   Author: Jana Stránská; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem diplomové práce „Pasivní bezpečnost autonomních vozidel“ je návrh prvků pasivní bezpečnosti v autonomních vozidlech vyšších stupňů autonomizace. V práci jsou uvedeny stupně autonomních vozidel, prvky bezpečnosti ...
  • Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu 

   Author: Alexeeva Elena; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Řízení kvality a optimalizace řešení klimatizačního zařízení automobilu" je analýza jednotlivých módů grafického uživatelského rozhraní systému iHVAC pomocí metod kvality používaných ve fázi ...
  • Simulace dráhy PLA parkovacího manévru vycházející z fyzicky naměřených dat 

   Author: Jan Leistner; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Vít Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Diplomová práce obsahuje rešerši týkající se autonomních vozidel a asistenčních systémů, které k autonomii vozidel přispívají. Práce obsahuje rozdělení asistenčních systémů dle způsobu jejich funkce a efektu. Dále jsou ...
  • Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent 

   Author: Ondřej Paprčka; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Diplomová práce "Simulace jízdní dynamiky soutěžního motocyklu MotoStudent" řeší problematiku dynamických jízdních zkoušek závodního motocyklu v rámci soutěže MotoStudent. V první části této práce je proveden teoretický ...
  • Studie bezpečnosti cyklistů 

   Author: Michal Rubač; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Studie bezpečnosti cyklistů" je zhodnotit statistiku nehodovosti cyklistů, popsat příčiny nehod cyklistů a typy těchto nehod spolu s průběhem nehodového děje. Cílem práce je popsat a zhodnotit ...
  • Systém zadního odpružení závodního motocyklu 

   Author: Roman Dáňa; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem geometrie zadního odpružení pro nový prototyp závodního motocyklu CTU Lions EVO 2.0 Electric vyvíjen univerzitním týmem CTU Lions. V úvodní teoretické části jsou popsány a vysvětleny ...
  • Testování systému bikesharing mezi budovami FD ČVUT z pohledu potřeb uživatelů 

   Author: Jáneš Lukáš; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu a testování systému bikesharing pro dopravu studentů mezi budovami FD ČVUT. Především na systém zapůjčování kol a jejich zabezpečení. V další části se práce věnuje potřebám ...
  • Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu 

   Author: Zuda Dominik; Supervisor: Novotný Stanislav; Opponent: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Záměrem diplomové práce "Vliv hudební kulisy na bezpečnost jízdy v automobilu" je posoudit, zda styl hudby, poslouchaný v průběhu jízdy, má vliv na styl jízdy řidiče a tím také na bezpečnost samotné jízdy. V úvodní kapitole ...
  • Vliv vnější světelné signalizace vozidel na reakci řidiče 

   Author: Robin Medgyesy; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat aktuální technologie osvětlení vozidel a zjistit, kde mohou pomoci z hlediska zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Následně navrhnout experiment, při kterém bude implementováno ...
  • Využití vícesnímkové fotogrammetrie v dopravních interaktivních simulacích 

   Author: Natálie Hinková; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Piksa Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá možným využitím vícesnímkové fotogrammetrie při tvorbě scén do vozidlových simulátorů. Na základě analýzy dostupných metod pro zjednodušení 3D modelů získaných pomocí fotogrammetrie je vybrána optimální ...
  • Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD 

   Author: Nikola Čemusová; Supervisor: Orlický Adam; Opponent: Porwiszová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti ...