Now showing items 1-2 of 2

  • Personalizované doporučovnání pro studenty 

   Author: Čeněk Žid; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce poskytuje analýzu doporučovacích systémů pro studenty. Teoretická část popisuje současné nejmodernější metody v oblasti doporučovacích systémů. Dále se zabývá analýzou současného výzkumu pro profilování ...
  • Vizuální evaluace doporučovacích systémů 

   Author: Jan Šafařík; Supervisor: Vančura Vojtěch; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Cílem práce je prozkoumat nové způsoby evaluace doporučovacích systémů, především za pomoci vizualizačních nástrojů. V současném výzkumu je při vyhodnocování úspěšnosti modelu kladen důraz především na přesnost doporučení, ...