Now showing items 1-8 of 8

  • Analýza multi-stage rekomendačních systémů 

   Author: Bruno Kraus; Supervisor: Kasalický Petr; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce provádí studii doporučovacích systémů se speciálním zaměřením na multi-stage doporučovací systémy. Práce zkoumá komplexní problematiku těchto systémů a zkoumá motivace, které stojí za použitím čtyř-fázového ...
  • Automatická kategorizace pracovních inzerátů 

   Author: Patricie Petriľáková; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce je zaměřena na vývoj klasifikačního modelu pro pracovní nabídky v oblasti informačních technologií na webové stránce up2staff.com. Cílem je vytvořit spolehlivý klasifikační systém, který sníží čas a náklady ...
  • Design and Implementation of Machine Learning Operations 

   Author: Michal Bacigál; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Rast popularity a významu aplikácie strojového učenia v rôznych odvetviach viedol k postupnému rozšireniu principov DevOps o koncepty súvisiace s dátami a modelmi, výsledkom čoho došlo k vzniku paradigmy známej ako MLOps. ...
  • Kontrafaktuální učení řazení výsledků v personalizovaném vyhledávání 

   Author: Michael Kolínský; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zabývá oblastí vyhledávačů, s důrazem na kontrafaktuální metody Learning to Rank, zkreslení způsobené pozicí dokumentů a zkreslení způsobené výběrem dokumentů v historických interakcích, personalizaci ...
  • Personalizované doporučovnání pro studenty 

   Author: Čeněk Žid; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce poskytuje analýzu doporučovacích systémů pro studenty. Teoretická část popisuje současné nejmodernější metody v oblasti doporučovacích systémů. Dále se zabývá analýzou současného výzkumu pro profilování ...
  • Předpověď statistik fotbalových zápasů založená na strojovém učení 

   Author: Ondřej Herman; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Kasalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Fotbal, nejrozšířenější a nejsledovanější sport na světě, poutá pozornost miliard fanoušků po celém světe. Předpovídání výsledků zápasů se dostalo pozornosti statistiků, výzkumníků strojového učení a nadšených sázkařů. ...
  • Předpovídání výsledků fotbalu pomocí funkcí doplňování tenzorů 

   Author: Martin Kostrubanič; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Fotbal je velmi populární sport s více než 3,5 miliardy fanoušků po celém světě a predikce výsledků zápasů je stále důležitější. Zatímco k tomuto účelu bylo použito několik metod strojového učení, personalizované metody ...
  • Vizuální evaluace doporučovacích systémů 

   Author: Jan Šafařík; Supervisor: Vančura Vojtěch; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Cílem práce je prozkoumat nové způsoby evaluace doporučovacích systémů, především za pomoci vizualizačních nástrojů. V současném výzkumu je při vyhodnocování úspěšnosti modelu kladen důraz především na přesnost doporučení, ...